Jaarstukken

Wij stellen jaarstukken op voor eenmanszaken, v.o.f.’s, besloten vennootschappen en andere rechtspersonen. Vanzelfsprekend gebeurt dit in nauw overleg met de ondernemer. Afhankelijk van de wens van de ondernemer worden het resultaat en de fiscale en financiële posities met de ondernemer besproken.

Tevens dragen wij zorg voor de publicatie van jaarstukken van vennootschappen bij de Kamer van Koophandel. Daartoe stellen wij desgewenst verkorte jaarstukken op.

Belastingaangiften

van Maurits & partners verzorgt de belastingaangiften van particulieren en ondernemers. Aangiften worden snel en efficiënt ingediend. U kunt daarbij denken aan de volgende aangiften:

 • inkomstenbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • omzetbelasting;
 • loonbelasting, en
 • successie- en schenkingsrecht.

De aangiften zullen elektronisch worden ingediend. Daarbij zullen aanslagen en beschikkingen van de Belastingdienst elektronisch worden ontvangen. Dit gebeurt middels onze eigen software. Ook voor het indienen van bezwaar- en beroepschriften kunt u bij ons terecht. 

Fiscaal advies

De begeleiding en advisering van ondernemers en particulieren op fiscaal, financieel en administratief gebied vormt een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. U kunt daarbij denken aan onder andere:

 • de keuze van de ondernemingsvorm;
 • de inrichting van de administratie;
 • het opstellen van contracten;
 • de wijze van het opstellen van de jaarrekening en aangiften;
 • vermogensplanning;
 • praktijkoverdrachten, en
 • beheer van vermogen in box drie.