Wij stellen jaarstukken op voor eenmanszaken, v.o.f.’s, besloten vennootschappen en andere rechtspersonen. Vanzelfsprekend gebeurt dit in nauw overleg met de ondernemer. Afhankelijk van de wens van de ondernemer worden het resultaat en de fiscale en financiële posities met de ondernemer besproken.

Tevens dragen wij zorg voor de publicatie van jaarstukken van vennootschappen bij de Kamer van Koophandel. Daartoe stellen wij desgewenst verkorte jaarstukken op.

Jaarstukken: betrouwbare financiële overzichten voor optimale inzichten

Bij Van Maurits & Partners begrijpen we het belang van nauwkeurige en tijdige jaarstukken voor uw onderneming. Jaarstukken vormen de basis voor een goed financieel beheer en zijn essentieel voor het nemen van weloverwogen beslissingen.

Wat zijn jaarstukken?

Jaarstukken zijn uitgebreide financiële overzichten die een helder beeld geven van de financiële positie en prestaties van uw bedrijf over een boekjaar. Ze bestaan doorgaans uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op de cijfers. Deze documenten zijn niet alleen van belang voor uw interne management, maar ook voor externe belanghebbenden zoals aandeelhouders, banken en de Belastingdienst.

Onze Diensten

Bij Van Maurits & Partners bieden we een volledige ondersteuning bij het opstellen en controleren van uw jaarstukken, inclusief:

 • Balans: Een overzicht van uw activa, passiva en eigen vermogen op de einddatum van het boekjaar.
 • Winst- en verliesrekening: Een gedetailleerde weergave van uw inkomsten en uitgaven gedurende het boekjaar, resulterend in de netto winst of verlies.
 • Toelichtingen: Een gedetailleerde uitleg bij de cijfers in de balans en de winst- en verliesrekening, inclusief waarderingsgrondslagen.

Waarom kiezen voor Van Maurits & Partners?

 • Deskundigheid: Ons team bestaat uit hooggekwalificeerde fiscalisten met jarenlange ervaring en diepgaande kennis van financiële verslaggeving en fiscale wetgeving.
 • Betrouwbaarheid: Wij garanderen nauwkeurige en betrouwbare jaarstukken die voldoen aan alle wettelijke eisen en normen.
 • Persoonlijke Benadering: We werken nauw met u samen om uw specifieke behoeften en wensen te begrijpen en te integreren in de jaarstukken.
 • Proactieve Ondersteuning: We bieden niet alleen reactieve diensten, maar adviseren u ook proactief over mogelijke verbeteringen en optimalisaties voor uw financiële administratie.

Het Belang van Nauwkeurige Jaarstukken

Nauwkeurig opgestelde jaarstukken zijn van cruciaal belang voor het:

 • Beheer van uw financiën: Ze helpen u bij het monitoren en beheren van uw financiële gezondheid.
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen: Ze zorgen ervoor dat u voldoet aan de vereisten van de Belastingdienst en andere toezichthouders.
 • Besluitvorming: Ze bieden de basis voor strategische beslissingen en toekomstplannen.
 • Verkrijgen van financiering: Ze zijn essentieel bij het aanvragen van kredieten en investeringen.

Neem Vandaag Nog Contact Op
Voor betrouwbare, nauwkeurige en tijdige jaarstukken bent u bij Van Maurits & Partners aan het juiste adres. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en ontdek hoe wij u kunnen ondersteunen bij het optimaliseren van uw financiële verslaggeving.

Van Maurits & Partners – Uw Partner in Financiële Transparantie en Succes.