Wij stellen jaarstukken op voor eenmanszaken, v.o.f.’s, besloten vennootschappen en andere rechtspersonen. Vanzelfsprekend gebeurt dit in nauw overleg met de ondernemer. Afhankelijk van de wens van de ondernemer worden het resultaat en de fiscale en financiële posities met de ondernemer besproken.

Tevens dragen wij zorg voor de publicatie van jaarstukken van vennootschappen bij de Kamer van Koophandel. Daartoe stellen wij desgewenst verkorte jaarstukken op.